e martë, 21 nëntor 2017
FAQ
Home Programet Testime Demo
Programet Demo

Bëni një testim përpara se të bëni Testimin ECDL !

Softueri ECDL Demo është një mjet i specializuar i dizenjuar nga pyetjet e mëparshme të testimeve ECDL. Ky program ka të njëjtën ndërfaqe (është njëlloj) si mjedisi i testimit real ku kryhen testimet ECDL.

ECDL Demo ndihmon kandidatin të ambientohet me mjedisin e testimit dhe logjikën operuese të testeve ECDL. Në këtë mënyrë, kandidatët fitojnë njohuritë në mënyrën se si kryhen testimet ECDL dhe familjarizohen me procesin e testimeve të ECDL.

Për të shkarkuar version aktual të ECDL Core demo ju lutemi të klikoni në linkun më poshtë.
Shkarkoni skedarin e instalimit ECDL Demo : ECDL Core Demo

Kujtesë : Skedari ECDL Demo është në formatin .zip, me madhësi ~80 Mb. Mund t’ju nevojitet një lidhje broadband, ose 3G në mënyrë që të shkarkoni skedarin në kompjuterin tuaj.