e martë, 21 nëntor 2017
FAQ
ECDL Albania zgjeron rrjetin e qendrave te autorizuara me 2 qendra të reja!

ECDL Albania zgjeron  rrjetin e qendrave te autorizuara me 2 qendra të reja!

The Crown Centre
Qendër kursesh, trajnimi dhe certifikimi në Tiranë, me një përvojë disavjeçare në trajnimin e një game të gjerë shërbimesh dhe programesh: Ekonomike, Bazë (Word, Excel, Email, Internet, Akses), Grafike, Inxhinierisë & Arkitekturë, Gjuhë Programimi, Gjuhë e Huaj. Me një staf të përgatitur profesional akademik  “The Crown Centre” ofron Dije, Edukim, Vlerë. 

Instituti i Trajnimeve dhe Karrierës ( ITK)
Është i vetmi institut trajnimesh në Shqipëri i certifikuar nga TÜV Austria me standardin ISO 9001:2008 për shërbime profesionale në fushën e trajnimeve profesionale, të gjuhëve Europiane, me vëmëndje të theksuar tek Anglishtja dhe Gjermanishtja. Trajnimet profesionale përfshijnë edhe Manaxhim Biznesi, Marketing & Shitje, Burime Njerëzore, Kontabilitet Financa5 & Alpha Business si dhe paketa trajnimesh të TIK, sofware & web aplikacione në Microsoft Office, Java Programming, C++, Python, Art & Web Design.


Së shpejti edhe me më shumë qendra.

ECDL Albania .